U bent hier

Privacy-verklaring m.b.t. de 'Chautaara Sites'

Deze privacyverklaring heeft betrekking op volgende sites van ChautaaraVZW 

www.chautaara.org
www.gekkegeckos.be
www.feestenuitdewereld.be

en al hun subsites

subsite.chautaara.org
subsite.degekkegeckos.be
subsite.feestenuitdewereld.be

verder de ‘Chautaara Sites’ genoemd

ChautaaraVZW is er zich van bewust dat haar leden, bezoekers, gebruikers en anderen die de Chautaara Sites bezoeken (samen of individueel ‘Gebruikers’ genoemd), prijs stellen op hun privacy. Deze privacyverklaring omvat dan ook belangrijke informatie over het gebruik en tonen van Gebruikersinformatie op de Chautaara Sites. We raden iedereen dan ook aan deze verklaring grondig door te nemen.

Alle video-, beeld- of andere inhoud die geplaatst wordt ten behoeve van de Gebruikers van de Chautaara Sites, is gepubliceerde inhoud en wordt niet beschouwd als persoonsgegevens als bedoeld in deze privacyverklaring.

Deze Privacy verklaring geldt voor alle pagina’s op de Chautaara Sites


Juridisch kader

Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende de Chautaara Sites is onderworpen aan de Belgische wet (de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.)


Informatie die door Chautaara verzameld wordt

° Door de gebruiker aangeleverd
U verstrekt ons bepaald persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres, …) indien u lid wordt van de vereniging, zich registreerd op de ‘Chautaara Sites’, inschrijft op nieuwsbrieven of ander mailinglijsten, deelneemt aan wedstrijden, een donatie geeft voor projecten, …

° Informatie uit cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar de browser van de gebruiker stuurt met de bedoeling deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies worden voornamelijk gebruikt voor het identificeren van gebruikers en het optimaliseren van het surfen op de Chautaara Sites. Chautaara gebruikt zowel permanente als tijdelijke cookies. Permanente cookies worden op uw computer opgeslagen, de Chautaara Sites gebruiken deze informatie dan bij een volgend bezoek aan de Chautaara Sites. U kunt permanente cookies steeds verwijderen, raadpleeg hiervoor de Help-bestand van je browser. Tijdelijk cookies verdwijnen van zodra de Gebruiker de Chautaara Sites afsluit. Permanente en tijdelijke cookies kunnen steeds geblokkeerd worden via de privacy instellingen in de browser, het blokkeren van cookies voor de Chautaara Sites kan er echter voor zorgen dat bepaalde onderdelen van de Chautaara Sites niet naar behoren zullen functioneren.

° Informatie uit logbestanden
Bij het bezoeken van de Chautaara Sites worden zowel wanneer u anoniem surft als wanneer u ingelogd bent bepaalde gegevens opgeslagen in logbestanden van de Chautaara Sites. Deze bestanden kunnen informatie bevatten over uw IP-adres, browsergegevens, bezoektijd op de site, verwijzende pagina, …
Een detail van de verzamelde gegevens en hoe Chautaara hiermee omgaat vindt u terug onder volgend punt.


De manier waarop Chautaara de verzamelde informatie gebruikt

  • Indien u zich registreert op onze site vragen we minimaal om uw e-mailadres, een gebruikersnaam, uw naam & voornaam en een paswoord. Deze gegevens zijn nodig voor een beveiligde toegang tot de Chautaara Sites en uw persoonsgegevens.
  • Daarnaast is het ook mogelijk uw e-mailadres op te geven voor de verschillende nieuwbrieven.
  • Indien u een lidmaatschap neemt bij ChautaaraVZW worden bijkomende gegevens verzameld en opgeslagen in uw Profiel.
  • Indien u donaties geeft aan Chautaara worden deze geregistreerd in ons online CRM systeem.


e-mailadres : wordt gebruik als unieke inlogmethode op de site, om u op de hoogte te houden van systeemberichten en indien u er voor kiest om nieuwsbrieven te ontvangen. Daarnaast wordt deze opgeslagen in ons online mailsysteem(Gmail). Er wordt bij het versturen van nieuwsbrieven steeds de mogelijkheid gegeven om zich uit te schrijven, hierbij wordt het mailadres op non-actief gezet voor de desbetreffende uitschrijving.

Naam & Voornaam of gebruikersnaam : worden weergegeven op de site indien u inhoud toevoegt.

Bijkomende persoonsgegevens : worden samen met Naam & Voornaam enkel intern gebruikt door ChautaaraVZW om een duidelijk beeld te krijgen van haar geregistreerde sitegebruikers, leden en geïnteresseerden.
Chautaara kan deze gegevens ook gebruiken om gerichte papieren of elektronische mailings te versturen ivm met acties en oproep tot projectsteun.
Verzamelde (geografische) data kan gebruikt worden voor het aanvragen van subsidies of het aantonen van een bepaalde vereiste relevanties. (voorbeeld : aantal leden in Limburg, aantal lezers van de nieuwsbrief in Gent, …) Hierbij zal nooit gebruik gemaakt worden van individuele Gebruikersgegevens.

Donaties : Chautaara houdt in haar online registratiesysteem de donaties bij die door symphatisanten aan de vereniging gestort worden. Hierbij worden enkel bedragen geregistreerd die enkel toegankelijk zijn voor de bestuurders van de VZW. Er wordt voor gezorgd dat belangrijke finenciële data (zoals VISA-gegeven, bankrekeningnummer, …) nooit online worden opgeslagen.

De informatie door Chautaara verzameld uit de cookies en logbestanden worden enkel gebruikt voor analyse en optimalisatie van de Chautaara Sites en haar onderdelen. Het is technisch niet mogelijk hierop individueel uit te schrijven, Chautaar zorgt er echter voor dat niet relevante data periodiek van de server verwijderd worden.

!! Opgelet !! : De persoonlijk informatie die u zelf vrijgeeft bij het publiceren van inhoud op de site valt onder de eigen verantwoordelijkheid, Chautaara adviseert haar Gebruikers hier voorzichtig mee om te gaan.


Uw keuze met betrekking tot Privacy

Chautaara geeft haar Gebruikers het recht tot het al dan niet verstrekken van de gewenste persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden, dit kan uiteraard tot gevolg hebben dat Chautaara niet meer in staat is u bepaalde diensten aan te bieden. Het is voor de Gebruiker steeds mogelijk zijn gegevens aan te passen door in te loggen op de site en naar ‘mijn account’ pagina te gaan. Het is voor de Gebruiker ook steeds mogelijk zijn account bij op de Chautaara Sites te annuleren en zich uit te schrijven op de nieuwsbrieven. Chautaara behoudt zich echter wel het recht de noodzakelijk gegevens te bewaren voor de bevoegde instanties (ivm gegevens donaties, lidmaatschappen, etc …).
Om uw Privacy te garanderen onderneemt Chautaara redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat u inlogt op de Chautaara Sites, dit door gebruik van loginnaam (of e-mailadres) en een paswoord, het is aan de gebruiker om de geheimhouding van deze gegevens te garanderen.


Veiligheid van gegevens

Chautaara onderneemt alle mogelijk stappen om de veiligheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens te garanderen. We kunnen echter de beveiliging van de door u naar ons doorgezonden gegevens niet te allen tijde voor 100% garanderen, dit gebeurt op eigen risico. Indien Chautaara een inbreuk op de veiligheid vaststelt, zal ze er alles aan doen de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen en maatregelen te nemen of voor te stellen om de hinder te beperken.


Veranderingen en updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek aangepast worden wat tot uiting komt in onderstaande datum (datum van laatste wijziging). We verzoeken de Gebruiker dan ook om regelmatig deze pagina te bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de actuele Privacyverklaring. Over het algemeen gebruiken we uw gegevens enkel zoals aangegeven in de privacyverklaring dat van kracht was toen we uw persoonlijke informatie ontvingen, uw voortgezet verbruik impliceert dat u akkoord gaat met deze privacy verklaring en haar toekomstige herzieningen.
Indien er bij deze herzieningen in belangrijke mate aanpassingen gebeuren waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang kan komen brengt Chautaara u hiervan op de hoogte om uw toestemming te verkrijgen.


Datum van de laatste wijziging

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2012.


Voorgaande wijzigingen

12 mei 2012 : minimale textuele aanpassingen
8 september 2010 : opmaak privacyverklaring


Contactinformatie

Indien u bepaalde vragen of opmerkingen heeft bij deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met Chautaara via info@chautaara.org
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer